ویدیوهای راهنمای سینما تست

راهنمای شرکت در تست

ساخت حساب کاربری

ورود به حساب کاربری

نحوه خرید تست

نحوه بارگذاری (آپلود) ویدئو تست

نحوه درآمدزایی از سینماتست

نحوه تنظیم نور، صدا و دوربین

نحوه انتخاب سکانس

نحوه بازی کردن و اجرای نقش

در ضبط ویدئو، چه کارهایی را نباید بکنیم؟

چطور به سینماتست اعتماد کنم؟

نحوه ارزیابی تست های بازیگری

کلاس بازیگری

معرفی به پروژه‌های سینمایی

فراخوان بازیگری

ساخت فیلم های اختصاصی

نحوه ارتباط با پشتیبانی

هزینه تست